زمان ثبت : 1395-10-29 14:29:41

خطر بی آبی خراسان را تهدید می کند

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با بیان اینکه در وضعیت خشکسالی شدیدی قرار داریم افزود: سطح سفره‌های آب زیر زمینی به‌شدت در حال افت است.
 
حسین اسماعیلیان ، اظهار کرد: از ابتدای سال تا کنون 145 پروژه آبرسانی انجام شده است که پیش‌بینی می‌شود جهت احداث مخزن و توسعه شبکه تا پایان سال 65 پروژه دیگر در سطح شبکه با تأمین اعتباری بالغ‌بر هزار میلیارد ریال اجرا شود.
 
وی با بیان اینکه در وضعیت خشکسالی شدیدی قرار داریم افزود: سطح سفره‌های آب زیر زمینی به‌شدت در حال افت است.
 
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: کل استان خراسان رضوی در 37 محدوده مطالعاتی دشت قرار گرفته است که از این تعداد 34 دشت در شرایط بحرانی قرار دارند و متوسط هر سال 1 متر افت سطح آب‌های زیر زمینی را شاهد هستیم.
 
اسماعیلیان با بیان اینکه بیشتر مصارف آب در بخش‌های مختلف متکی به منابع آب زیر زمینی است، اظهار کرد: 80 درصد مصارف آب از طریق سفره‌های زیر زمینی تأمین می‌شود و تنها 20 درصد از طریق سفره های منابع آب سطحی انجام می‌شود.
 
وی در همین راستا گفت: این مهم باعث شده است که فشار زیادی به سفره آب زیر زمینی وارد شود که با توجه به خشکسالی، این مسئله تشدید شده است.
 
وی با بیان اینکه بیشترین کسری مخزن آب زیرزمینی کشور را خراسان رضوی داراست گفت: در تابستان امسال 30 منطقه از شهرهای استان در تنش‌های آب قرار داشتند. 
 
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با بیان اینکه بالغ‌بر 35 حلقه چاه جدید سال گذشته حفر شده است، گفت: حدود 1200 متر بر ثانیه افزایش تأمین آب صورت گرفت و بالغ‌بر 80 کیلومتر خطوط انتقال آب انجام شده است.
 
اسماعیلیان با اعلام اینکه سال 96 وضعیت سخت‌تری را شاهد خواهیم بود گفت: حتی اگر وضعیت بارندگی خوب شود به‌دلیل  افتی که در سطح سفره‌های زیر زمینی هر سال صورت می‌گیرد توان تولید ما کاهش پیدا می‌کند.
 
وی گفت: 80 درصد کاهش بارندگی نسبت به مشابه سال قبل داریم که نگرانی ما را برای سال آینده در تابستان بیشتر کرده است.
 
وی اظهار داشت: برنامه‌ای برای تابستان سال آینده در دست اقدام است که حداقل 45 حلقه چاه را در سطح چاه‌های استان حفر یا جابه‌جا کنیم و 90 کیلو خط انتقال اجرا و 15 هزار متر مکعب احداث مخزن را در شهرهای بحرانی‌تر داشته باشیم.
 
وی با بیان اینکه اجرای این عملیات نیازمند اعتبارات است است گفت: تقاضا داریم که مردم نسبت به صرفه در مصرف آب دقت کافی را داشته باشند.